CZECH REPUBLIC

Olomouc

Coffee Cat

Ostrava

Cauky Mnauky

Paradubice

Pohoda Kocici Kavarna

Prague

CatCafe Prague (Social Point)

Kocici Kavarna

Kavarna Kocici

Kockafe Freya