SPAIN

Barcelona

Espai DeGats

QGATS Cat Cafe

Gatuari

Coruna

Cat Cafe Galicia

Madrid

Polineko

La Gatoteca

Valencia

El Passatge Dels Gats

La Fabrica de Huellas